Membres

Alcalà Tomás, Javier
Bartrés Delgado, Natàlia
Batalla Farré, Enric
Cases Torremorell, Mita
Castellví Abella, Joaquim
Daura Luna, Francesc
Espuny Corbera, Fernando
Fdez-Goula Pfaff, Juan
Figueras Coloma, José
Guasch Asmarats, Jordi R.
Guasch Morera, Marta
Hernandez Barrilado, Miriam
Ivern Oliveras, Laura
March Caballé, Antoni
Nadal Ribas, Rafael
Puigbarraca Sol, Ester
Ribechini Creus, Giovanni Luigi
Sans Pinyol, Jordi
Vila Sensada, Josep A.