President/a

Sans Pinyol, Jordi

Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Brugarolas Costa, Salvador
Durany Rivera, Rossend
Ivern Oliveras, Laura
Nadal Ribas, Rafael
Rabassó Campi, Jordi
Ros , Imma
Serra Pauli, Mònica
Tisaire Berga, David