President/a

Sans Pinyol, Jordi

Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Brugarolas Costa, Salvador
Durany Rivera, Rossend
Ivern Oliveras, Laura
Nadal Ribas, Rafael
Rabassó Campi, Jordi
Ros Miralles, Imma
Serra Pauli, Mònica
Tisaire Berga, David