Membres

Abella Espar, Maria Teresa
Castillejo Garnés, Maria Isabel
Cava Sánchez, Ma. Teresa
Homs Ferret, Pere
Ivern Oliveras, Laura
Navarro Odriozola, Tomás
Raurell Guxens, Xavier
Secanell Cambras, Anna
Solana Vinyoles, Ignasi
Vancells Casanovas, Consol