President/a

Nadal Ribas, Rafael

Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Brugarolas Costa, Salvador
Durany Rivera, Rossend
Goyeneche Marimon, Ma.Carmen
Ivern Oliveras, Laura
Prats Pardo, Pere
Pujol Peraire, Salvador
Pujol Roig, Xavier
Rabassó Campi, Jordi
Sans Pinyol, Jordi
Tisaire Berga, David