Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Caballero Cros, Cristina
Cabré Cáceres, Maria José
Florenza Vega, Jordi
Grau Costa, Antoni Ma.
Pardo Pampillón, Manuel
Ribechini Creus, Giovanni Luigi
Sanfélix Morata, Daniel
Seuba Queralt, Josep