President/a

Jornet Alvarez, Atanasi

Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Casas Vilella, Manuel
Pujol Peraire, Salvador