Membres

Alcalà Tomás, Javier
Bartrés Delgado, Natàlia
González Navarro, Francesc
Guerris Larruy, Manuel
Joan Vendrell, Francesc
Josa Arbonès, Sergi
Ribechini Creus, Giovanni Luigi
Seuba Queralt, Josep