Membres

Bartrés Delgado, Natàlia
Estruga Camacho, Miguel Angel
Peiró Alemany, Josep Ma.