Després d’un temps d’estar parada, la comissió ha tornat a endegar-se amb l’objectiu de reforçar la figura de l’enginyer en el camp de l’urbanisme, incidint en els sectors relacionats amb la temàtica de la comissió com els serveis urbans, els aspectes ambientals, el planejament urbanístic, la construcció/edificació, la mobilitat i transport, etc. En aquest sentit es volen fer propostes formatives enfocades als enginyers que treballen en aquest camp i també es vol representar al col.lectiu davant de les administracions.

Objectius

Parlar amb l’Administració per defensar les atribucions dels enginyers en el camp de l’urbanisme
Buscar aliances amb les empreses de Serveis
Presentar un document amb projectes d’urbanisme que serveixi com a carta de presentació.
Recolzar els enginyers municipals
Contactar amb els representants del COEIC de les diferents Comissions Territorials
Buscar propostes formatives pel col.lectiu
Presentar al.legacions a la nova normativa relacionada amb l’urbanisme

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.