La Subcomissió de Gestió de la Innovació està integrada per un grup de professionals, enginyers i altres especialitats, interessats en la innovació. La innovació, i la seva correcta gestió i encoratjament són imprescindibles pel progrès de l'activitat econòmica i de la societat en general. 

Com a tal, aquesta subcomissió posa en contacte els actors capaços i necessaris per la generació i desenvolupament d'activitat innovadora, especialment en l'àmbit de la empresa. Les reunions de la subcomissió són un fòrum on intercanviar idees, notícies, coneixements, recerca, experiències i fórmules per potenciar la concepció, desenvolupament i obtenció dels fruits de la capacitat innovadora. 

La subcomissió inclou des de professionals de llarga experiència en el sector industrial fins a recent llicenciats, responsables de producció i investigadors, inventors, gestors de la propietat intel.lectual, i dona la benvinguda a tots aquells professionals interessats en la innovació i disposats a col.laborar en el desenvolupament de la mateixa.

Objectius

Aquesta Subcomissió té com a objectiu incentivar la innovació i optimitzar-ne la gestió, proporcionant eines que permetin obtenir el màxim benefici dels coneixements avançats als seus autors, als directius que els exploten i als agents que els ajuden.

Grups de treball

Creació i explotació d’innovacions. 
Constitució i venta d’empreses de base innovadora
Compra i venta d’innovacions i acreditació de drets de la propietat intelectual i industrial.
Patrocini i financiació de la innovació.
Ajudes públiques a la R+D+i: desgravacions fiscals i subvencions.

 

Inscripció

Butlleta Inscripció

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions