Les activitats del GT de Plans d´Emergència tenen com a objectiu final prestigiar i potenciar la figura de l´enginyer industrial com a perfil idoni per a la coordinació d´emergències, atès que habitualment es necessita un conjunt de coneixements tècnics barrejats amb aptituds de gestió típiques del perfil professional de l´Enginyer Industrial. Tot això, tenint en compte que es tracta d´un sector "pendent d´assignació" pel que fa a titulacions i que s´assumeix des de perfils professionals molt diversos, però amb una gran quantitat d´enginyers industrials implicats.

Objectius

Col·laborar en la difusió de cultura de risc, fonamentant la implantació i millora dels plans d´emergència a Catalunya, tant els que afecten l´àmbit privat (Plans d´Autoprotecció) com els de l´àmbit de l´Administració (Plans de protecció civil).

Inscripció

Butlleta inscripció

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions