Temes d'interès

- La transformació d’energies primàries com la hidràulica, tèrmica a gas, fuel‐oil o carbó i nuclear a electricitat, així com els mecanismes d’ofertes al pool de l’Operador de Mercat i a les regulacions primària, secundària i terciària de l’Operador del Sistema.

- El transport de l’electricitat incloent la regulació, planificació,construcció, operació, manteniment i resultats de la qualitat del servei.

- Les xarxes de distribució elèctrica incloent la regulació, explotació, qualitat i garantia de servei, noves tecnologies i l’accés de la generació distribuïda.

- La Comercialització incloent les TUR, el mercat liberalitzat, els mecanismes de formació de preus i el seguiment del dèficit tarifari.

Àmbits d'actuació

La Subcomissió es proposa els següents seguiments:

- De la generació elèctrica per què assoleixi un mix equilibrat.

- De la regulació i la normativa del sector elèctric analitzant el seu impacte en les instal∙lacions, la seguretat i els costos.

- Del dèficit tarifari, proposant solucions fins assolir la seva desaparició amb un pla per arribar a la seva extinció, compatible amb un escenari de preus de l’energia competitius dins de la UE.

- De la xarxa de transport i distribució per tal que assoleixi els nivells que qualitat i garantia de subministrament, establerts a la Llei catalana. 

- Col·laborar i instar els canvis normatius a la xarxa de distribució tant a mitjana tensió com en baixa tensió, per fer possible els objectius marcats pel PECAC 2012‐2020, sobre eficiència, estalvi energètic i canvi climàtic 

- De la planificació energètica per tal que disposi de sistemes per garantir les cobertures de demanda i potencia suficients i econòmicament sostenibles. 

- Seguiment i divulgació de noves tecnologies.

- Que els enginyers industrials recuperin el protagonisme tant al sector com a la indústria elèctrica.

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions