Temes d'interès

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima preveu per a l'any 2030 una potència total instal·lada en el sector elèctric de 157 GW, dels quals 50 GW seran energia eòlica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW cicles combinats de gas; 16 GW hidràulica; 8 GW bombament; 7 GW solar termoelèctrica; i 3 GW nuclear, així com quantitats menors d'altres tecnologies.

Aquest entorn, de difícil realització, marca però una voluntat d’introduir canvis substancials en els propers anys i que han de ser objecte de coneixement, debat a la comissió i de difusió d’aquests importants canvis. Per aquest motiu s’hauran d’abordar temes com:

 • La supressió dels combustibles fòssils en la generació d'electricitat i la seva incidència en la garantia.
 • La renovació temporal de les llicències d'operació de les CN
 • Disponibilitat de noves fonts de cobertura de les demandes de potència i energia i accés d’aquestes fonts a la xarxa
 • El tancament programat de les CN a partir de 2027 i el seu impacte operatiu en el sistema.
 • La formació de preus i ajust de la demanda al sistema elèctric
 • El canvi o actualització de la regulació del OMEL, OMIE i l'operador del sistema.
 • La nova inserció fins al 2030 en el sistema elèctric dels 33.000 MW de producció PV, 26.000 d'EO, 3.900 MW de capacitat de bombament i 6.000 MW d'emmagatzematge en bateries.
 • Impacte a la Xarxa d'aquests canvis, punts de connexió, desenvolupament de noves xarxes, etc
 • L'anàlisi de les propostes connexions internacionals. Gestió dels costos i impacte econòmic.
 • La gestionabilitat del nou sistema. Els gestors del sistema OS, TSO,  DSO.  
 • Proposta d'una nova estructura en la formació de les tarifes d'accés i formació de preus de la component energètica
 • Proposta de creació d'una nova forma de definir l'accés a les xarxes de transport i distribució tant per abocar les tecnologies de generació com en l'establiment de xarxes en illa per a la eficient gestió d'agrupació de càrregues
 • Seguiment del Power Quality,  davant els nous escenaris previsibles, que pot tenir un paper molt important

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions