La subcomissió es va crear el 21 de setembre de 1995 i està en funcionament des del 13 de novembre de 1995. Està composada basicament per:

  • Tècnics de qualitat (directors de qualitat / medi ambient)
  • Certificadors de qualitat
  • Consultors de qualitat i gestió d´empresa
  • Controllers/ Adjunts a direcció / Directors d´empresa

Objectius

Els objectius de la subcomissió de qualitat són el intercanvi d´experiències entre professionals de l´àrea de qualitat i l´organització de jornades tècniques per difondre experiències en l´àmbit de la qualitat.

- Funcionament: El funcionament es centra en la realització d´aproximadament una reunió mensual que sol ésser el 2n dilluns de cada mes a les 18.30 h.

- Tipus d´actes i activitats: Els actes que es realitzen són els següents:

Sessió Técnica debat: en la que generalment un membre o convidat fa un petit monogràfic sobre un tema concret relacionat amb l´àrea de la gestió de qualitat, el qual posteriorment es debat amb l´aportació dels diferents punts de vista dels assistents.
Sessions ordinàries: principalment són dedicades a la planificació d´actes, així com interncanvi de noticies recents en el món de la qualitat i la gestió. A més, es dediquen uns quinze minuts a l´intercanvi de noticies, llibres nous d´interès, documents i articles tècnics apareguts en revistes o premsa, seminaris, congressos de qualitat...
Jornades Tècniques: S´està realitzan una mitjana d´una a l´any.
Publicació de documents tècnics: relacionats amb els punts anteriors. A l´any 2005 es va publicar "Subcomissió de Qualitat: recull de ponències tècniques 2002-2005".

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions