La subcomissió de Pàgines Web i Xarxes Informàtiques vol apropar Internet i les Xarxes Informàtiques a la gestió empresarial. Vol promoure l´aplicació de les Noves Tecnologies en la Direcció i Gestió de les Empreses. Vol també donar suport a les altres subcomissions, per tal de potenciar la xarxa en la difusió de les activitats.

Objectius

Aquesta subcomissió té com objectiu el promoure l´ús d´internet en el dia a dia dels enginyers, mitjançant l´organització de conferències i, l´ajut a altres subcomissions. Vol promoure l´aplicació de les Noves Tecnologies en la Direcció i Gestió de les Empreses.

Inscripció

Inscripció per Enginyers Butlleta no enginyers