Subcomissió Marqueting La Subcomissió de Marketing és un nou grup de treball constituït el passat octubre dins de la Comissió de Gestió Empresarial. La direcció general d’una empresa, quan opera en un mercat competitiu, sigui quin sigui el sector, ha de contemplar el marketing com un dels fonaments de la gestió.


El marketing implica a l’alta direcció d’una empresa com qualsevol de les seves grans àrees: tècnica, humana o financera. Però també implica, amb més o menys intensitat, als propis equips directius de cadascuna d’aquestes àrees. Els enginyers, economistes, advocats o psicòlegs que dirigeixen o treballen en aquets departaments no poden ignorar, no poden ser aliens, al plantejament de marketing de l’empresa en que estan.

Com incideix el marketing a la direcció general d’una empresa i els seus diversos departament? Quines coses ha de saber la direcció tècnica o la recursos humans o la financera del marketing? On han d’aprendre marketing, els no especialistes, que tinguin inquietud de conèixer-lo? Què és en realitat el marketing ? Què fa i què pot fer el marketing per a una empresa? Quina és l’actitud més adient cap a la gent de l’empresa que treballa a l’àrea comercial, d’estudi de mercats o de vendes; pilars bàsics del marketing?

Per raons que no venen el cas la idea de marketing d’alguns executius i tècnics té a veure més aviat en alguna forma d’ensarronar el client que en cap altra cosa. Res més lluny de la realitat i, del que realment ha de ser el marketing ! Les empreses amb més èxit, i èxit sostingut, són aquelles que actuen magistralment en marketing i ho demostren captant progressivament nous clients i ampliant els seus nivells de rendibilitat.

Per tot plegat la Comissió de Gestió Empresarial ha decidit constituir aquesta Subcomissió de Marketing amb la voluntat d’organitzar conferències, jornades o seminaris de discussió amb responsables de la gestió en empreses mestres en la utilització del marketing en el seu estil de direcció. Empreses industrials, de serveis o de productes gran consum que amb l’obtenció (interdependent) de bons resultats pels seus accionistes i de satisfacció pels seus clients demostren la seva eficiència.

La Subcomissió de Marketing pretén que dialogant amb els gestors d’empreses d’èxit coneguem en quin grau el marketing participa en la consecució dels seus objectius. Per això, necessitem voluntaris, que participin en aquesta nova Subcomissió. Entre els que hi participem hem de trobar empreses excel·lents en marketing i en resultats. Hem de trobar ponents i organitzar trobades amb tots aquells que estiguin interessats en conèixer de forma directe i pràctica com opera el marketing en empreses concretes.

Inscripció

Inscripció per Enginyers Butlleta no enginyers