Temes d'interès

Aquells que puguin ser d’interès per als enginyers i enginyeres dels EIC tant en la seva actuació professional en l’àmbit energètic com per al seu coneixement personal, tot oferint‐los elements per a posicionar‐se en temes relacionats amb les energies renovables:
- Tecnologies, costos, impacte ambiental, seguretat d’aprovisionament i utilització de les energies renovables.
- Situació actual i visió prospectiva.
- Regulació, normativa i bones pràctiques.

Àmbits d'actuació

Les matèries sobre les quals pot organitzar una jornada són d’indole molt diversa, ja que responen a les necessitats divulgatives i de debat existents en els nostres professionals. En aquest sentit la subcomissió d’energies renovables pot efectuar jornades sobre eficiència energètica, reducció de demanda o sobre el RD d’autoconsum.

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.