Temes d'interès

Els que puguin ser d’interès per als enginyers i enginyeres dels EIC tant en la seva actuació professional en l’àmbit energètic com per al seu coneixement personal, tot oferint‐los elements per a posicionar‐se en temes relacionats amb les energies primàries:

- Tecnologies, costos, impacte ambiental, seguretat d’aprovisionament i utilització de les energies primàries.
- Situació actual i visió prospectiva.
- Regulació, normativa i bones pràctiques.

Àmbits d'actuació

Tot i l’amplitud del terme “energia primària” entenem que les energies primàries que estan dins la delimitació de l’actuació d’aquesta subcomissió, sense sobreposar‐se a cap altra, són:

- L'Urani
- El Carbó
- El Petroli
- El Gas Natural
- Altres derivats d’origen orgànic

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions