Temes d'interès

Els temes més rellevants a abordar seran:

  • L’eliminació del carbó com a combustible per a la generació d’energia elèctrica
  • La futura possible reducció de la utilització de gas natural com a combustible
  • La utilització de les centrals de cicle combinat com a back-up de la generació elèctrica amb renovables no gestionables
  • La possible futura reducció de les hores de funcionament de les centrals de cicle combinat si es desenvolupen tecnologies d’emmagatzematge d’electricitat
  • La producció de bio-combustibles i hidrogen com a substituts del gas natural
  •  Impacte de la reducció del consum de gas natural en el sector domèstic i comercial
  • Tots aquells temes relacionats amb l’aprovisionament, transport i distribució de gas natural i petroli
  • La captura de CO2
  • Seguiment dels informes rellevants d’organismes internacionals en matèria energètica: World econòmic Forum, Informe anual de l’ Agencia Internacional de l’Energia, Banc mundial etc

 

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions