Aquesta subcomissió va dirigida a a tots els professionals de l'enginyeria que desenvolupen el seu treball en el sector assegurador.Generalment realitzant alguna de les següents funcions:

Gerència de Riscos

Desenvolupa la gestió dels riscos d'una empresa o grup empresarial, amb l'objectiu d'optimitzar el contro ldels mateixos i plantejar el programa d'assegurances.

Pèrits d'Assegurances

Professional que actua en sinistres assegurats i que realitza la valoració i la proposta d'indemnització aplicant un contracte d'assegurances. La seva activitat està regulada gen. Article 38 de la Llei del Contrari d'Assegurances(Llei 50/1980 i modificacions posteriors).

Verificadors de Riscos

Realitza visites a empreses valorant la seva perillositat potencial, la informació generada servirà per a la subscripció de la modalitat d'assegurances per a la qual ha realitzat les revisions (Danys patrimonials, lucre cessant, RCmediambiental, etc.)

Inscripció

Butlleta inscripció

 

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions