La Comissió de Relacions amb les Escoles d’Enginyeria i les Universitats neix al 2008 amb el interès de treballar conjuntament en els àmbits acadèmic, professional, social i cultural, tot integrant-los en els seus objectius.

Entre els temes de debat cal destacar la importància que té, en el moment actual, el nou mapa universitari de titulacions, especialment apareix el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials i el Màster en enginyeria industrial. El marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), implica canvis tant en les Escoles com en el COEIC/AEIC. Caldrà fer-ne un anàlisi i definir una proposta d’actuacions integradores a partir de la posta en comú d’objectius.

En l’àmbit acadèmic, l’objectiu és trobar punts de col•laboració en l’elaboració dels Plans d’Estudis de les Escoles, així com també facilitant la seva implantació, posant el COEIC/AEIC a disposició de les Escoles el seu coneixement i experiència acumulada a traves dels seus organismes de funcionament, en especial de la resta de comissions de COEIC/AEIC. L’elaboració dels nous plans d’estudi és objecte de treball de les Escoles i a la vegada aquestes reben el suport i col•laboració del col•legi en diversos aspectes com per exemple: les definicions de competències, atribucions i les matèries associades, també en la realització de pràctiques en empreses la col·laboració del COEIC/AEIC és fonamental, caldrà analitzar en quins aspectes cal impulsar noves accions integradores.

En l’àmbit professional un dels reptes del COEIC/AEIC és revisar i renovar el seu àmbit d’actuació, d’acord amb el nou mapa de titulacions. Quins seran els nous perfils dels membres del COEIC/AEIC? Cal analitzar en comú els objectius, consensuar-los i dissenyar accions conjuntes per tal d’aprofitar sinergies. Cal impulsar la recerca i la innovació a les empreses, per això cal difondre i facilitar informació als professionals de l’enginyeria industrial perquè hi trobin valor en el Doctorat, tant a nivell personal com a nivell d’empresari.

En l’àmbit social i cultural, el COEIC/AEIC actualment col·labora en diverses activitats ja siguin impulsades per les escoles com pel mateix COEIC/AEIC. Cal avançar en aquesta línia amb una visió estratègica, integradora, aprofitant el treball realitzat tant per les Escoles com per diverses comissions de COEIC/AEIC, per exemple la de Cultura, la de Noves Iniciatives, Jubilats i Prejubilats, Acció i Cooperació, Esports, etc. Cal fomentar la professió entre la joventut, facilitant-ne el seu coneixement tant dels estudis com de la professió, fent especial èmfasi en la igualtat d’oportunitats.

En una primera etapa la Comissió neix amb les persones representants del COEIC/AEIC i amb les representants de les Escoles d’Enginyeria de Catalunya. No és previst, en aquesta etapa l’ampliació dels seus membres, tot i que en funció de la temàtica a tractar es defineix la figura de “convidat o convidada a la sessió” que podrà assistir i participar en les reunions de la Comissió. Es convida a tothom a fer-nos arribar suggeriments, preferentment, alineats amb els objectius d’aquesta Comissió.

Podeu fer els vostres suggeriments a: mhita@eic.cat

Objetius

La Comissió té per objectiu impulsar accions d’interès comú, a partir de la posta en comú d’objectius en diverses temàtiques ja siguin acadèmiques, professionals, socials com culturals. Destaquem a continuació tres objectius específics, un referent als nous plans d’estudis i l’altra al foment de la professió entre els mes joves (primària, secundària, batxillerat), tot vetllant per la igualtat d’oportunitats i el sector sobre la recerca i la innovació en la empresa.

Dins del marc de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), cal difondre el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, com a camí recomanat, per les escoles que impartien la titulació d’Enginyeria Industrial, per accedir al màster en enginyeria industrial. Cal el treball conjunt de les Escoles i del COEIC/AEIC per facilitar una millor implantació dels plans que han elaborat les Escoles d’Enginyeria. Un dels principals objectius de la Comissió és facilitar la posta en comú, definir accions conjuntes i impulsar-les per a que es portin a terme en els terminis establerts. L' impuls dels estudis del màster en enginyeria industrial entre els joves és un dels objectius destacables de la comissió, fent especial èmfasi en la igualtat d’oportunitats.

És essencial en el context econòmic, social i professional impulsar la recerca i la innovació a les empreses, per això cal difondre i facilitar informació als professionals de l'enginyeria industrials perquè hi trobin valor en el Doctorat, tant a nivell personal com a nivell d'empresari.

Inscripció

Butlleta inscripció

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions