Projecte: un aerogenerador marí flotant

El projecte titulat Diseño de un aerogene- rador marino flotante con el aprovechamiento de otra energía renovable pra el litoral catalán té com a objectiu principal dissenyar un aerogenerador marí flotant que disposi d’un sistema adicional de generació d’energia d’origen renovable, per a l’es- tabliment d’un parc eòlic al litoral català. Les condicions de l’entorn marí com- parades amb les d’un entorn terrestre, suposen importants avantatges per a l’aprofitament de l’energia eòlica. La implantació d’aerogeneradors al mar implica una disminució notable de l’im- pacte visual i acústic que aquest tipus d’infraestructures tenen en emplaça- ments terrestres, a més de que es poden aprofitar molt més les corrents del vent i per tant generar molta més energia ja que són menys turbulentes i més constants al mar, fet que afavoreix que s’allargui la vida útil d’aquests artefactes.

 

Valoració: 

4
La teva valoració: Cap