Com a president de la Comissió de Política Industrial, em plau donar-vos la benvinguda per si esteu interessats a participar de les activitats d'aquesta Comissió, en el ben entès de que, en el meu parer, el que puguem arribar a fer, dependrà, en bona part, del que nosaltres mateixos puguem aportar.

La majoria dels enginyers i enginyeres col·legiats i/o associats formem part del col·lectiu d'enginyers o d'enginyeres que dediquem la nostra activitat en organitzacions de titularitat diversa, i en diferents sectors d'activitat econòmica.

Trobar, conduir i coordinar, els diferents grups d'interès, que pugui haver-hi en aquest col·lectiu d'enginyers o d'enginyers, es el que m'agradaria, amb la vostra ajuda, poder aconseguir, per tal de, entre tots, poder afegir valor al fet d'estar associat i/o col·legiat, al nostre Col·legi, o a la nostra Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya.

Subcomissions i Grups de treball

Grup de treball de la Xina Grup de treball Proindústria

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.