La Comissió de Packaging va ser impulsada per un grup de companys del sector de l'enginyeria de l'envàs, embalatge i els processos d'envasar i aconduïment.

Objectius

Donar suport a les iniciatives en formació d'enginyers i tècnics per assolir els reptes de qualificació i competència tan necessaris al sector.
Dintre del mateix context, donem suport a la creació d'un centre d'innovació que sigui un veritable centre de transferència del coneixement entre la Universitat i la Indústria.
Fòrum de debat on es recullin i debatin totes les innovacions i avenços tecnològics en el packaging, organitzant taules rodones i conferències.
Xarxa de relacions professionals.
Construcció d'una Web amb continguts a definir.

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.