La Comissió de Mobilitat, dins el marc estatuari del Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d´interès per al col·lectiu , i, en general, es crea una linia d´opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

Actualment dintre de la Comissió de Mobilitat existeixen els Grups de Treball d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries.

Objectius

  Incidir en els Plans de Mobilitat i Transports
  Fomentar la formació de professionals del sector
  Fomentar la recerca

Grups de treball

Grup de Treball d'Aeronàutica Grup de Treball d'Automoció Grup de Treball d'Indústries Ferroviàries

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Comentaris recents