La Comissió de Mobilitat i Transports, dins el marc estatuari del Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d´interès per al col·lectiu , i, en general, es crea una linia d´opinió que permet al Col·legi posicionar-se davant aspectes relacionats amb la mobilitat i el transport.

Actualment dintre de la Comissió de Mobilitat i Transport existeixen la Subcomissió d'Aeronàutica, Automoció i Indústries Ferroviàries.

Objectius

  Incidir en els Plans de Mobilitat i Transports
  Fomentar la formació de professionals del sector
  Fomentar la recerca

Subcomissions i Grups de treball

Subcomissió d'Aeronàutica Subcomissió d'Automoció Subcomissió d'Indústries Ferroviàries

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Comentaris recents