La Comissió de Medi Ambient s'enquadra en el grup de les comissions tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Està formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara vocació de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l'enginyeria, en especial, en aquells camps relacionats amb els anomenats vectors ambientals (aigua, energia, residus, emissions, ...)

Objectius

Debatre i difondre, entre els enginyers i altres professionals experts, temes d'actualitat relacionats amb les millors tecnologies disponibles i la gestió dels recursos existents.

Inscripció

Butlleta inscripció