Concepte

Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació –pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència dels actius, que permet a les empreses competir en un món globalitzat.

Objectius

 • Participació: Consolidar els nous GT i assolir una participació estable.
 • Definició: Avançar en la definició d’un marc de referència de la Indústria 4.0
 • Difusió i suport al desplegament dels conceptes industrials més actuals entre els enginyers de les empreses catalanes.
 • Ser útil al seus membres compartint coneixement experiències i enriquint el debat i la reflexió.
 • Fomentar la interrelació entre els GT que la conformen i entitats interessades en I4.0, en benefici dels professionals i les empreses on desenvolupen la seva activitat.
 • Definir el posicionament que els EIC hem de tenir davant la nova realitat industrial i difondre'l a la societat.

Primeres actuacions

 • Fòrum Indústria 4.0
 • “Missió inversa de coneixement” de la edició 2016 de la Fira de Hannover.
 • Accions específiques dels Grups de Treball.
 • Concurs internacional Smart Industry Award promogut per la Generalitat de Catalunya (ACCIÓ), conjuntament amb els enginyers dels Quatre Motors d’Europa.
 • Estudi “Enginyers per la Indústria 4.0” sobre les necessitats de la indústria a Catalunya de professionals i recomanacions a l’administració per orientar programes existents per proveir el mercat de les competències associades a la Indústria 4.0
 • Monogràfic “Indústria 4.0 a Catalunya: realitats i oportunitats”.
 • Jornada sobre noves tecnologies específiques d’interès per la indústria: Big Data, Realitat Augmentada.
 • Mantenir relacions internacionals amb els principals organismes i iniciatives en el procés de definició de les eines Indústria 4.0

 

Grups de treball

Grup de treball Embedded Systems

Grup de treball Robòtica 

Grup de treball Fabricació additiva - 3D 

Grup de Treball Software d'integració

Grup de Treball Intralogística 

Grup de Treball Diagnòstic 4.0