Aquesta comissió està integrada per professionals de diferents àmbits (universitari, empresarial, etc), relacionats tots ells amb la indústria química. Conscients de la mancade representació institucional, aquesta comissió pretén ser un referent per a tots els enginyers que actuïn en l'àmbit de la industria química.

Objectius 

Establir una xarxa de professionals del sector.
Donar suport a les iniciatives en formació d'enginyers i tècnics per assolir els reptes de qualificació i competència necessaris.
Realitzar aportacions a la normativa o legislació, en cas de ser necessari.
Organitzar activitats (jornades, visites, etc.) per tal de fomentar el debat i donar a conèixer les novetats del sector.

Missió

Fomentar la integració de la professió d'enginyer químic dins la societat i el mercat.

Visió

Potenciar la indústria química com a motor econòmic del país.

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.