Som un grup d'enginyers i enginyeres socialment compromesos que volem contribuir de manera activa al rellançament de la indústria a Catalunya.  La nostra visió es fer dels enginyers/res el col·lectiu professional de referència en el procés de recuperació del nostre teixit industrial.

Per això hem creat un grup de treball (GT) denominat PROINDUSTRIA. Aquest GT s’organitza per comunitats d’interès (CI) que actuen identificant idees concretes i posant-les en pràctica en forma d’accions que permetin enfrontar els reptes que suposa la recuperació d'un teixit industrial avançat per a Catalunya.

Tenim el convenciment de que la suma d’aquestes accions, des de la realitat quotidiana dels professionals de l’enginyeria de qualsevol especialitat i a qualsevol nivell, contribuirà de forma significativa a la transformació del nostre entorn econòmic i social.

Objectius

PROINDUSTRIA té per objectius (Visió 2024)

  • La creació d’una industria avançada i innovadora
  • Aconseguir que el sector industrial tingui plenament integrats els serveis avançats
  • Una indústria globalitzada que gaudeixi de models de negoci sòlids en internacionalització i cooperació
  • Aconseguir una nova cultura industrial a la societat
  • Assegurar nivells d'educació i la creació de talent excel·lents per a la indústria
  • Contribuir a la creació d'un context socioeconòmic favorable per el desenvolupament de l’industria

Organització

S’organitzarà en un equip de coordinació general, 4 comunitats d'interès -el veritable motor de PROINDUSTRIA- i un grup de simpatitzants.

El paper de l’equip coordinador és donar coherència al conjunt de les actuacions, organitzar activitats plenàries i donar visibilitat a PROINDUSTRIA, especialment davant d'altres iniciatives a favor de la industria amb les que manté una línia de coordinació.

Las comunitats d’interès (CI) actualment actives són:

C1- Una indústria avançada i innovadora: Indústria 4.0

C2- L’educació i la creació de talent necessaris per a la indústria del futur

C3- Una nova cultura industrial a la societat

C4- Un context socioeconòmic favorable per al desenvolupament de l’indústria

NOTA: La formació o extinció d'aquestes comunitats es dinàmica i en funció de les preferències i compromís dels membres de PROINDUSTRIA.

El grup de simpatitzants està format per persones que, sense estar directament implicades, tenen especial interès en conèixer l’evolució de les activitats de PROINDUSTRIA i participar-hi de manera més puntual.

Els responsables de PROINDUSTRIA som:

President: Xavier Ayneto

Coordinadors de les comunitats:

C1: Jaume Bonamusa

C2: Antoni Freixa

C3: Silvia Gironès

C4: Josep Cotrina

Equip coordinador: President, Coordinadors de les CI, Joaquim Vilà, Pere Homs

Activitats

Cada comunitat d’interès defineix i gestiona el seu PLA D’ACCIONS, a desenvolupar per grups més reduïts d’interessats creats en el si de cada una. Es defineixen, de forma no restrictiva, 4 tipus possibles d’accions:

Anàlisi de models, a nivell internacional i/o històric, que puguin ser aplicables
Accions orientades a crear opinió (OPINAR)
Accions que derivin en projectes concrets (ACTUAR)
Accions orientades a generar recomanacions cap a altres estaments de la societat (INFLUIR)
Les activitats tenen sempre un focus clar, especialment pel que fa al segment d'activitat productiva a què es dirigeixen, per tal de millorar el seu atractiu i garantir la màxima participació.

Ideari de proindustria: IDEARI_PROINDUSTRIA.pdf

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions