Està integrat per enginyers de l'Administració i de la Universitat i per consultors acústics i enginyers projectistes.

El responsable del grup és en Manuel Casas.

Objectius

Oferir eines útils per als tècnics redactors d’estudis i projectes i els tècnics de l’Administració, que han de vetllar pels interessos dels ciutadans amb els seus informes i inspeccions.

Actuacions

Els resultats es concreten principalment en tres actuacions:

• Publicació de guies pràctiques.

• Anàlisi dels projectes normatius per a fer aportacions.

• Participació en Grups de Treball per al desenvolupament de nova legislació.

Inscripció

Butlleta Inscripció