La tecnologia BIM és qualsevol solució tecnològica que participa en la creació i gestió dels models BIM al llarg del cicle de vida de les construccions –planificació, disseny, construcció, ús, manteniment i deconstrucció-.
 

Poden ser bases de dades, aplicacions de software i eines de hardware i a més permeten que els agents del procés constructiu generin coneixement i el comparteixin en un entron plenament col·laboratiu per esdevenir més eficients.

Actualment la Comissió de Construcció participa a la Comissió Contruïm el Futur que va crear l'ITeC a principis del 2015, per debatre sobre el futur del sector de la construcció i analitzar l'ús de les tecnologies BIM i IDP.

L’existència del Grup de Treball BIM del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya esdevé necessari puix es del tot imprescindible aprofitar l’oportunitat que ens brinda el moment conjuntural actual d’aprendre altres formes de treballar en el món de la Construcció diferents de les Tradicionals, que afecten a tots els Agents (i per descomptat als Enginyers) i a tot el Cicle de Vida dels Edificis.

En definitiva volem crear una extensa Taula de Debat per poder parlar de Processos Col·laboratius a la Construcció, entre ells l’eina BIM, però sense descartar altres eines com poden ser: IPD; LEAN: etc..

Objectius

  1. Liderar en àmbit BIM des de la perspectiva de l’enginyeria
  2. Seguir i difondre informació normativa i influir en el seu desenvolupament
  3. Mantenir comunicació amb altres organitzacions i institucions
  4. Representar al Col·legi i Associació en aquest àmbit
  5. Difondre coneixement
  6. Facilitar la formació i els instruments formatius per als enginyers
  7. Donar suport a la indústria local a incorporar-se al món BIM

Inscripció

Butlleta Inscripció

 

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.