El subministrament d’energia elèctrica es configura avui com un servei d’interès econòmic general, essencial per la bona marxa de l’activitat humana, econòmica i industrial. La societat moderna és conscient dels perjudicis que ocasiona una mala Qualitat de Subministrament.

El grup de treball centra la seva activitat en un marc de millora continua dels factors que constitueixen el subministrament: analitza els fenòmens i les situacions i normes plantejades, identificant causes, i proposa actuacions de millora, en un entorn de conceptes mesurables.

El grup és conscient que el risc és inherent a la nostra societat. El no risc no és possible i la seva minimització requereix infraestructures i serveis d’utilitat pública. 

El grup de treball de qualitat del subministrament elèctric posarà de manifest el producte de subministrament i la qualitat en que es lliura al client, tindrà  present les instal•lacions dels clients i els enllaços amb aquestes, es regirà pels criteris  definits de  compatibilitat electromagnètica entre les instal•lacions de client i la xarxa.

El grup emfatitzarà la sensibilització dels responsables de projectes i de processos de les empreses i treballa amb la implicació de  totes les parts que intervenen en la qualitat : Subministradors, fabricants d’equips,  enginyeries  i administració.  

La funció bàsica del grup es centrarà en l’anàlisi i estudi, de tècniques, equips, procediments, reglamentacions i costos, que permetin als professionals de l’enginyeria conèixer les millors pràctiques sobre la qualitat del subministrament elèctric. 

El grup té una voluntat de servei independent corporatiu, prestant un servei al col•lectiu d`enginyers i amb caràcter no competitiu d’assessorament. Cooperant  amb les administracions públiques, els professionals i les empreses del sector elèctric. 

El grup treballa amb les dades, referències, experiències de l'entorn, de les pràctiques del sistemes europeus especialment dels països pròxims i dels de similars en relació a la dimensió de la nostra xarxa. Tindran especial atenció les recomanacions i criteris de compatibilitat electromagnètica (CEM), dels òrgans  reguladors del Govern de Catalunya, de l’Estat Espanyol i de la Unió Europea. 

En resum la missió del Grup de Treball de Power Quality dels enginyers de Catalunya és ser:

  • Un referent professional i corporatiu dels enginyers en l’àmbit de la qualitat de subministrament elèctric.
  • Un prescriptor independent de millora de la qualitat. 
  • Un prestador de serveis corporatius a les administracions i a les empreses i sector elèctric.
  • Un referent per a les enginyeries del sector elèctric.

Butlleta d'inscripció

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions