Constituït l'any 2009, aquest grup de treball és un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’il·luminació. Es reuneix un o dos cops al trimestre i està format per enginyers col·legiats i membres d’altres col·lectius. Actualment s’hi troben representats del COEIC, de la UPC, la Generalitat de Catalunya, ajuntaments, empreses mantenidores, empreses instal·ladores, el Clúster de la Il·luminació de Catalunya i fabricants.

El responsable del grup és en Manuel Garcia Gil. 

Objectius

  • Estudi debat i propostes de millora per a  la Reglamentació i Normativa per a treballs d’il·luminació.
  • Publicacions puntuals de treballs d’il·luminació.
  • Publicació d’articles interessants en el Fulls dels Enginyers per impulsar el GT.
  • Esdevenir un grup d’opinió en temes que afecten a la societat o al món professional.
  • Servei de suport puntual per resoldre consultes i oferir assessorament.
  • Realitzar jornades sobre qüestions d’actualitat i temes de debat amb la participació d’altres Col·legis per defensar la nostra postura enfront d’un tema.

Inscripció

Butlleta Inscripció

 

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions