Constituit l'any 2009, aquest grup de treball és un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’il·luminació. Es reuneix un cop al mes i està format per enginyers col·legiats i membres d’altres col·lectius. Actualment s’hi troben representats la Comissió d’Acció Professional del COEIC, de la UPC, d’ajuntaments, de l’ICAEN, de l’Oficina per a la Prevenció de la contaminació lluminosa, del Clúster de la Il·luminació de Catalunya i fabricants.

El responsable del grup és en Manuel Casas. 

Objectius

-Estudi de la Reglamentació i Normativa per a treballs d’il·luminació.
-Publicacions puntuals de treballs d’il·luminació.
-Realització de manuals que facilitin la interpretació de les Normes.
-Publicació d’articles interessants en el Fulls dels Enginyers per impulsar el GT.
-Esdevenir un grup d’opinió en temes que afecten a la societat o al món professional.
-Servei de suport puntual per resoldre consultes i oferir assessorament.
-Realitzar jornades sobre qüestions d’actualitat i temes de debat amb la participació d’altres Col•legis per defensar la nostra postura enfront d’un tema.

Inscripció

Butlleta Inscripció

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions