Definició de Facility Management

El Facility Management (FM) consisteix en la gestió dels recursos materials i dels serveis de suport necessaris pel desenvolupament de les activitats d’una empresa o organització, singularment la gestió dels immobles i les infraestructures associades. És una professió multidisciplinària que comprèn les teories i principis de l'enginyeria, arquitectura, disseny, comptabilitat, finances, gestió, etc.

Missió

Constituir un Grup de Treball des del COEIC integrat per professionals, empreses i associacions vinculats amb el Facility Management per tal d’esdevenir-ne un “centre de referència” a Catalunya amb projecció internacional.

Objectius

• Agrupar professionals, empreses i associacions que dins de les seves actuacions ofereixin, promocionin o desenvolupin des de Catalunya qualsevol de les activitats relacionades amb el Facility Management.
• Incorporar altres col•lectius professionals, sectorials, acadèmics, etc.
• Donar visibilitat a l’FM i consolidar-lo com una pràctica empresarial habitual, mitjançant la difusió dels seus models i beneficis en diferents mitjans i fòrums.
• Promoure la formació en FM buscant aliances amb altres entitats formadores.
• Assolir el reconeixement oficial de la professió
• Esdevenir un centre de referència reconegut en el camp de l’FM. 

Funcionament

El Grup de Treball es reuneix cada dos mesos. Els temes per analitzar i debatre són aportats per tots els membres i l’òrgan de gestió determina la prioritat del seu tractament.

El seu òrgan de gestió i representació està format per un coordinador (Marc Sistach), un responsable de Relació i Comunicació (Jaume Cuxart) i un responsable de Formació i Coneixement (Joan Miró).

Actuacions destacades

S'ha posat en marxa el pla de formació del Grup de Facility Management amb el curs Decàleg de la reducció de costos en Facility Management el dia 12 de juny de 2014, impartit per Jordi Llargués, membre del Grup de Treball. 

Inscripció

Butlleta Inscripció