Demanda de Enginyer Voluntari per a la FUNDACIÓ PORTOLA - Petició Enginyers Voluntaris

Suport a la millora de Serveis Interns: FUNDACIÓ GASPAR DE PORTOLÀ

http://www.gportola.com/ 

Entitat 

Sector: No lucratiu i social

Missió: Integració sociolaboral de persones amb discapacitat intel·lectual, mitjançant la creació de llocs de treball, la formació ocupacional i el suport social.

Núm. treballadors: Més de 110 treballadors.

Funcions

Fer assessorament i donar suport a la implementació de millores a l’àrea de Serveis Interns (manipulats i confecció).

Realitzar l’anàlisi de la situació actual sobre els processos i procediments en relació a:

  • Recepció mercaderia i control de qualitat de mercaderies
  • Part administrativa (albarans) i gestió d’etiquetes
  • Realització de les ordres de producció
  • Gestió de magatzem – realització d’inventaris i gestió de mermes
  • Producció i/o manipulació (confecció o manipulats)
  • Control de qualitat de la producció
  • Expedició de comandes
  • Gestió de l’equip humà (horaris, torns, sancions)
  • Resolució incidències diàries
  • Definir les millores a implantar.

Donar suport al desenvolupament del pla de millora a tots els nivells

Donar suport a la implantació de la ISO a la secció.

Requereix

Experiència en lloc similar.

Habilitats Professionals:  organització-planificació eficient, resolució-creativitat, persistència, qualitat de treball, motivació per la millora de l’entitat, molt ordre i mètode, i adaptació als canvis.

Habilitats interpersonals: sensibilització social, comunicació fluida, actitud de servei.

Relació

Direcció

Ubicació

Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló. (Hi ha transport públic: FGC).

Dedicació

Entre 5 i 10 hores setmanals en horari laboral de la Fundació (de 8:00 a 16:30)

 

Contacte

Per a més informació contactar amb: Montse Hita: mhita@eic.cat

Per conèixer l'entitat: www.gportola.com

Valoració: 

0
La teva valoració: Cap