La Comissió de Gestió Empresarial de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:
Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d´activitat.
Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d´abast territorial.
Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
L´intercanvi d´informació i d´experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

Estructuració:

La Comissió de Gestió Empresarial s´estructura per mitjà de: Consell Plenari, Comitè de Coordinació i Subcomissions.
El Consell Plenari està format per tots els membres adscrits a la Comissió de Gestió Empresarial i a qualsevol professional que hi estigui interessat i està presidit pel president de la comissió.
El Comitè de Coordinació està format per tots els coordinadors de les diverses subcomissions i pel secretari de la comissió. Està presidit pel president de la comissió.
Les subcomissions estan presidides pels coordinadors i formades pels membres adscrits a cada subcomissió.

Objectius

La Comissió de Gestió Empresarial de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:
Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d´activitat
Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d´abast territorial.
Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
L´intercanvi d´informació i d´experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

Grups de treball

Grup de Treball de Logística Grup de Treball de Recursos Humans Grup de Treball de Gestió de la Innovació

Grup de Treball de Gestió de la Qualitat Grup de Treball Compliance Tècnic Grup de Treball Business Continuity

Inscripció

Butlleta inscripció

 

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.