La Comissió de Gestió Empresarial de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:
Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d´activitat.
Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d´abast territorial.
Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
L´intercanvi d´informació i d´experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

Estructuració:

La Comissió de Gestió Empresarial s´estructura per mitjà de: Consell Plenari, Comitè de Coordinació i Subcomissions.
El Consell Plenari està format per tots els membres adscrits a la Comissió de Gestió Empresarial i a qualsevol professional que hi estigui interessat i està presidit pel president de la comissió.
El Comitè de Coordinació està format per tots els coordinadors de les diverses subcomissions i pel secretari de la comissió. Està presidit pel president de la comissió.
Les subcomissions estan presidides pels coordinadors i formades pels membres adscrits a cada subcomissió.

Objectius

La Comissió de Gestió Empresarial de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:
Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els sectors d´activitat
Les relacions empresarials i professionals, principalment en forma de xarxa i d´abast territorial.
Les tècniques més avançades de la gestió de la innovació en tots els camps.
L´intercanvi d´informació i d´experiència entre empreses i professionals en matèria de gestió i direcció d´empreses.
La comissió és oberta a tota mena de col·lectius i professionals del món empresarial europeu.

Subcomissions i Grups de treball

Subcomissió de Logística Subcomissió de Recursos Humans Subcomissió de gestió de la Innovació

Subcomissió de Qualitat Subcomissió d'Internacionalització

Inscripció

Butlleta inscripció