La Comissió de Gerència de Riscos (G.R.), a l’igual que la Comissió de Seguretat, es va constituir el 20 de desembre de 1982 a l’incorporar-se com comissió tècnica de l’Agrupació Catalana de Tècnics i Experts en Seguretat (Actes) la qual, inicialment comptava amb 150 membres dels quals aproximadament el 50% eren enginyers superiors.

És de caràcter multidisciplinar amb la finalitat d’agrupar a tècnics i experts a través de les subcomissions especiífiques que existeixen.

Objectius

Promoure, desenvolupar i difondre els coneixements sobre els riscos, la seguretat i les assegurances que afecten tants a les persones com als patrimonis.

Reunions

Cada subcomissió estableix, d’acord amb la seva activitat, el calendari e reunions.

Qualsevol persona interesada en participar en aquestes reunions, haurà de contactar amb l’enginyera de suport de la comissió o subcomissió

Trimestralment es realitzen reunions de coordinació en les que participen els responsables de les subcomissions tant de Gerència de Riscos com de Seguretat.

Divulgació tècnica

Trobareu informació variada de caire tècnic i divulgatiu en l’àmbit de la prevenció, extinció d’incendis i salvaments

Revista dels Bombers de la Generalitat de Catalunya: Bombers.cat

Revista corporativa dels Bombers de Barcelona: Fahrenheit

Subcomissions i Grups de treball

Grup de Treball de prevenció de riscos laborals Grup de Treball d'Assegurances

Inscripció

Butlleta inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.