Comissió de Formació

La Comissió de Formació ha d’orientar els seus esforços a contribuir al reciclatge i a l’actualització de coneixements en àmbits propis de la pràctica professional dels enginyers,en tots els seus vessants, tècnics i de gestió, així com a col·laborar amb institucions públiques i privades de formació superior i altres associacions professionals en el desenvolupament de programes formatius d’especialització. Aquest tipus de formació és un valor afegit en la carrera professional i en el currículum dels enginyers i, per tant, cal veure l’acció formativa com un servei que ofereixen les nostres institucions als seus associats i col·legiats.

Objectius

* Formular el marc estratègic general de la política de formació dels enginyers industrials de Catalunya per a presentar-lo per a la seva aprovació als òrgans de govern i de direcció de l’AEIC/COEIC. 
* Formular suggeriments i propostes de noves accions formatives en un diàleg i intercanvi constants d’informació i inquietuds amb les altres comissions de l’AEIC/COEIC.
* Conèixer i Informar les propostes d’accions formatives.
* Conèixer i informar les avaluacions i resultats de les accions formatives realitzades.