El primer avió solar d’Espanya construït per estudiants alça el vol

trencalos.jpeg

L’equip Trencalòs

 format per una desena d’estudiants de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) de la UPC, ha construït el primer avió solar no tripulat que ha aconseguit volar durant gairebé sis hores. L’equip Trencalòs Team ha assolit una fita única en l’àmbit aeronàutic en desenvolupar la tecnologia que ha fet volar el primer avió a Espanya construït per estudiants que funciona amb energia solar fotovoltaica. L’objectiu principal del projecte, batejat com a Solar Endea-vour UPC, era la incorporació eficaç de cèl·lules solars a les ales i el disseny del Sistema de Gestió d’Energia (SGE), una tecnologia dissenyada amb èxit a molts països i no disponible ni a Catalunya ni a tot l’Estat, que és essencial per al funcio- nament d’un avió solar. El febrer del 2010 aquest grup d’estu- diants va comprar un avió comercial a escala i va començar a sotmetre’l a les modificacions tècniques necessàries per convertir-lo en un avió solar, propulsat exclusivament per l’energia del sol; unes modificacions complexes que combinen la interacció de l’aerodinàmica, l’electrònica i l’electricitat gene- rada per l’energia solar fotovoltaica. Després de mesos de treball extra- acadèmic, el 17 de setembre, els estudiants van aconseguir que l’avió solar volés durant quasi sis hores consecutives a l’aeroclub Sedis, a la Seu d’Urgell.

El projecte Solar Endeavour UPC ha comptat amb la col·laboració d’empre- ses com ara GTD o CATUAV i amb el suport del programa INSPIRE de promoció de talents emprenedors de l’ETSEIAT.

 

 

Valoració: 

0
La teva valoració: Cap