Comissió de Cultura

 

Fa més de 25 anys que es va crear la Comissió de Cultura i, des d´aleshores, ha vingut oferint servei al conjunt de col.legiats en l´àmbit de la cultura, entesa aquesta, en el sentit més ampli.
Voldriem destacar en aquesta presentació la consolidació d´algunes activitats com són el Cicle de Música, el Cine Club i la Coral dels Enginyers que palesen la vocació de servei a que ens hem referit. La Comissió es reuneix un cop al mes. 

Objectius

L´objectiu de la Comissió és l´organització i promoció d´activitats en l´àmbit de la cultura. Més concretament, prosseguir en la tasca de consolidació d´aquelles activitats fortament arrelades com són el Cicle de Música i el Cine Club així com continuar donant suport a les activitats de la Coral i prosseguir en la tasca d´organització d´exposicions, visites, cursets, concursos etc...

Subcomissions

 Subcomissió Engitren

Inscripció

Inscripció per Enginyers Butlleta no enginyers