La Coral dels Enginyers va començar a fer camí en el món del cant coral al mes de setembre de 1999 a proposta d’un grup de membres de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya, que la Comissió de Cultura de seguida acollí.
Des de llavors, la Coral ha treballat i interpretat repertoris d’èpoques i estils ben diversos, tant de la polifonia litúrgica i profana antiga i del renaixement, com la música dels nostres dies, sense oblidar la música popular ni els compositors catalans. Fins ara les nostres actuacions han tingut lloc tant a Catalunya com a diverses ciutats espanyoles (Madrid i Bilbao) o europees (Rosheim França i Ihringen - Alemanya).
Per tant podem considerar que la Coral dels Enginyers es avui una entitat plenament consolidada en el sí de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya i està adscrita a la Federació Catalana d’Entitats Corals.
Totes les activitats de la Coral d´Enginyers estan recolzades per la Comissió de Cultura.

Objectius

Ens proposem adquirir un nivell de cant i repertori que ens permeti representar adequadament, en l´àmbit del cant coral, a la Institució que ens acull i poder-li aportar, en els actes socials que ho consideri convenient, el component musical que representa el cant coral. Per assolir aquests dos objectius bàsics ens proposem:

-Consolidar i enriquir un repertori que ens permeti afrontar els reptes que ens anem proposant, amb la il.lusió de poder oferir concerts cada cop més interessants, tan aquí com a d’altres llocs. Sigui de forma individual com compartint-los amb d’altres grups corals, del pais o d’altres indrets.
-Reforçar els lligams de la Coral amb l´Associació, integrant-nos i potenciant els aspectes socials i de representació: amb l’adequada presència en els mitjans de comunicació del Col.legi/Associació (web, butlletí informatiu, agenda, etc.), tot i participant en els actes socials que l´Associació d’Enginyers Industrials consideri convenients.