L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Deutsche Gesellschat für Nachhaltiges Bauen / Consell Alemany de l’Edificació Sostenible, han subscrit un Acord de Cooperació General per la promoció de la construcció sostenible. El DGNB ha desenvolupat un sistema de certificació de sostenibilitat de segona generació per acreditar les prestacions dels edificis durant el seu cicle de vida. Aquest acord entre el DGNB i l’AEIC té per objecte l’adaptació i difusió del sistema DGNB de certificació voluntària d'edificis sostenibles nous i existents a Espanya. La formació és un component bàsic d'aquest acord.

Informació DGNB: www.dgnb.es Natàlia Bartrés: nbartres@eic.cat. Telèfon: 933 192 300

Més informació de l’acord:

Acord de coperació DGNB-AIEC Professionals Acreditats

Per gestionar els projectes de certificació d'edificis sostenibles amb el segell DGNB cal contractar professionals acreditats.

Aquesta acreditació s'aconsegueix seguint els cursos de Consultor i d'Auditor DGNB.

Els Auditors estan capacitats per gestionar i auditar tot el procés de certificació DGNB.