01/06/2018 - III Fòrum Indústria 4.0

III FÒRUM INDÚSTRIA 4.0 

La indústria, i en especial la indústria manufacturera, està experimentant una acceleració en el seu procés d’automatització, iniciat ja fa anys de la mà de la mecanització i posterior robotització dels processos de fabricació.

Aquesta transformació ha comportat una constant millora de la productivitat i de la qualitat dels béns produïts. Tanmateix, l’extensió i consolidació de l’automatització industrial no ha evitat que l’oferta de mà d’obra de baix cost hagi traslladat en els darrers anys el pol de la manufactura d’occident a orient, en particular, a la Xina.

 

Avui, la confluència de diferents tecnologies, entre elles la robòtica col·laborativa, l’electrònica embeguda o Internet de les coses (IoT), la fabricació additiva, la logística avançada, i la connectivitat i software d’integració, ofereixen un renovat marc tecnològic que permet plantejar de nou la fabricació de manera competitiva en països de llarga tradició industrial, la qual cosa hauria de permetre assolir l’objectiu de la Comissió Europea de que el pes del sector industrial suposi el 20% del PIB europeu l’any 2020, com a resultat d’un procés de reindustrialització avui àmpliament acceptat per les societats occidentals.

 

Aquest marc està essent impulsat per la potència tecnològica i empresarial d’Alemanya sota el paraigües del concepte Indústria 4.0, que apareix per primer cop al 2011 a la Fira de Hannover.

 

Més enllà de parlar d’una 4a revolució industrial, els Enginyers de Catalunya volem impulsar allò que avui ja és una realitat, i contribuir a que les propostes tecnològiques pel futur més immediat es coneguin i s’estenguin a la indústria catalana. En aquest sentit, el passat octubre de 2016 vam elaborar el document de referència “Indústria 4.0. Status Report”.

 

Així mateix, la  COMISSIÓ INDÚSTRIA 4.0 DELS ENGINYERS DE CATALUNYA, formada per membres del Col·legi d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, del Col·legi d’Enginyeria Informàtica de Catalunya i de l’Associació Catalana d’Enginyers de Telecomunicació organitza el Fòrum Indústria 4.0.

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: http://www.forumindustria40.cat/ 

dv., 01/06/2018 - 08:30 - 13:30

Organizers

Assistents

Daniel Gaude