Comissió Estratègica

La Comissió Delegada de Cooperació Estratègica neix amb l’objectiu  d’analitzar la crisi actual i establir perspectives i propostes per a fer front a aquest canvi d’escenari pel que estem passant. La reflexió estratègica sobre la crisi, endegada per aquesta comissió, ha permès la implicació del col•lectiu d’enginyers que a partir d’una diagnosi de context s’han establert unes mesures  a tirar endavant, mesures que volen enfortir la capacitat col•lectiva dels EIC d’elaborar idees i propostes útils pel col•lectiu, govern i administracions i la societat en general.