Dins del col·lectiu d’enginyers industrials hi ha un grup (que pot representar un 25% aproximadament del total d'associats o col·legiats), que està format per persones en situació laboral de jubilació o pre-jubilació, en molts casos no voluntària, amb unes capacitats i experiències acumulades i amb una disponibilitat de temps que no tenien abans. Estem parlant d'enginyers més grans de 65 anys, però també del segment comprès entre els 55 i 65.

Així, en aquest grup, són capaços d’estimular i desenvolupar activitats que poden ésser interessants, tant pels mateixos integrants del grup com per a la col·lectivitat que els envolta i que inclou els més joves, que a vegades, necessiten uns consells i unes guies d'actuació basades en l'experiència professional.

Alguns d’aquests enginyers ens reunim mensualment per tal d’intercanviar impressions i també engrescar-nos mútuament en noves iniciatives en un espai obert de relació i de trobada, en locals del propi col·legi.

Hem desenvolupat en comú un conjunt d’activitats que permeten potenciar aquelles iniciatives, tot contribuint a la millora o manteniment de les pròpies capacitats i qualitats tècniques i estimulant l’esperit de servei adreçat als altres. També volem dinamitzar altres grups dins l'Associació i participar o liderar actuacions conjuntes amb les comissions equivalents d'altres col·legis professionals, fomentant així el prestigi del nostre col·lectiu.

Tenim un lligam especial amb la comissió de cultura, que anirem modelant.

Objectius

Es tracta de donar serveis en tres grans àrees:

  • Servei a la Societat (voluntariat, protecció del patrimoni...) 
  • Servei als companys enginyers en general, en els aspectes en que aquest col·lectiu pot ajudar-los.
  • Servei als més de 2.000 enginyers jubilats i prejubilats, (formació, acollida, orientació...)

Activitats

  • Aula d'extensió Universitària
  • Cafés dels enginyers
  • Mentoring
  • Visites tècniques o culturals
  • Sortides d'un dia per Catalunya
  • Viatges relacionats amb les aules 
  • Espectacles musicals

Enllaços d'interès

Blog de les Aules d'Extensió Universitàriahttp://www.aulesenginyers.blogspot.com.es/
Blog de la Intercol·legial:  http://seniorsprofessionals.blogspot.com.es/

Vols participar en la Comissió?

Inscripció per Enginyers                     

Visites

Vots

0
Encara no hi ha valoracions