Es la comissió formada per un grup de companys que, a més de compartir l'experiència de treballar en les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir un millor servei als companys i a la societat.

Les Juntes han aprovat la creació de 4 subcomissions sectorials i 1 subcomissió funcional:

 • Enginyers a l’Administració Local
 • Enginyers a la Generalita
 • Enginyers a l’Administració de l’Estat
 • Enginyers a la Unió Europea
 • De Prospectiva per a Nous Entorns i Perfils professionals

A partir del mes de maig del 2013 i aprovat per les Juntes s’ha constituït la Comissió Ampliada formada per membres d’administracions públiques designats per les Juntes col·legials/associatives respectives d'Agrònoms, Auditors i Censors Jurats de Comptes, Economistes, Forest, Mines, Telecomunicacions, Interventors i Tresorers d’Administració Local i Veterinaris.

Els dos "Simposi d'enginyers al servei de l'administració local" que es van celebrar els anys 2002 i 2004 van significar per a la Comissió una referència per a orientar el desenvolupament de tasques de tot tipus que potenciïn l'activitat dels nostres professionals a les administracions públiques.

Constituïm un espai obert de relació i de trobada en el Col·legi/Associació amb l'esperit de servei als ciutadans i treballem per a millorar la nostra capacitat i qualitat tècnica per a ser efectius a les demandes que se'ns exigeixen ara i en el futur.

Missió i Objectius

Les noves maneres de fer les coses amb la introducció progressiva de les noves tecnologies i les tècniques que fomenten la innovació t també en la gestió són els nous reptes i desafiaments que hem de resoldre amb èxit.

S'han de conèixer i debatre les experiències concretes que ens han de permetre millorar l'aplicació pràctica dels coneixements professionals en benefici propi, de les administracions públiques a les que servim i, en definitiva, de tota la societat, tenint com a missió: renovar i potenciar el paper dels enginyers industrials i dels professionals a les administracions públiques per al millor servei als ciutadans.

Per això els nostres objectius:

 • Ser un espai obert de trobada i reflexió per als professionals de les administracions públiques (europea, estatal, autonòmica i local) amb la finalitat de potenciar els coneixements, l'activitat i les relacions professionals, també amb tots els altres professionals de les administracions.
 • Ampliar els nostres coneixements en les tecnologies emergents per a millorar la nostra capacitat com a tècnics i com a persones, estimulant l'esperit de servei als ciutadans.
 • Facilitar el reforç dels continguts dels àmbits competencials per tal de potenciar el treball de qualitat en l'activitat professional i en l'activitat lliure en la relació amb ella.
 • Constituir un grup de professionals amb el fi de participar en grups de treball (administració, universitat i exercici lliure) per a elaborar informes i altres tipus de treballs que permetin contribuir a la formació d'opinions tècniques i/o professionals.
 • Establir mecanismes de recerca d'informació respecte a l'activitat professional per tal de detectar necessitats i proposar actuacions per als professionals i per tots aquells que vulguin ingressar, sobretot per als estudiants d'enginyeria de les universitats, especialment de la UPC.

Línies estratègiques

 • Renovació i potenciació del paper dels enginyers i professionals a les administracions públiques: prospectiva de nous perfils professionals i polivalència en les àrees funcionals,òrgans actius i estructures organitzatives. Auditories tècniques i administratives.
 • Contribució professional a la millora de les administracions públiques com a factors de competitivitat de les indústries i de les empreses amb impacte en la societat.
 • Establiment de plataformes com espais de trobada, també conjuntament amb altres comissions pròpies i d’altres Col·legis/Associacions, i de persones, organitzacions i entitats en temes professionals i tècnics.
 • Actualització de continguts i desplegament d’accions a partir de la “Declaració per a la millora de les administracions públiques” en temes específics.

Consulta el document complet de presentació de la comissió d'Administracions Públiques aquí

Inscripció

 

Butlleta inscripció

 

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de Coneixement al 93 295 78 04, o bé, per correu electrònic comissions@coneixement.eic.cat.