Comissió d'Acció social

Als Enginyers en general i als Industrials en particular, com a qualsevol altre professional, la societat ens ha donat una formació i uns coneixements que no només hem d’utilitzar en l'àmbit professional, sinó que en part l'hauríem de retornar en la millora de la mateixa societat beneficiant als més necessitats.

És missió de la Comissió la sensibilització del col·lectiu d'enginyers per la problemàtica social, l'aplicació de l'ètica en l'exercici de la professió, el foment d'una bona col·laboració amb les entitats socials, i en especial a les que ajuden a  les persones desvalgudes. Per aconseguir bons resultats en aquestes tasques ens cal conèixer les mancances i les necessitats de la societat on vivim. També es consideren pròpies de la Comissió totes aquelles iniciatives que, des de la condició del nostre col·lectiu, puguin ajudar,  encara que sigui modestament, a pal·liar alguna situació en concret, o a promoure una millora de la situació social del nostre entorn.

Per voluntat de les Juntes, la Comissió d'Acció Social (hereva de l'anteriorment dita Comissió d'Acció i Cooperació) ha estat encarregada de tractar el conjunt dels temes esmentats, que afecten no sols els enginyers com a professionals, com a col·lectiu i com a persones, sinó a la societat en què estem immersos.


Objectius

  • Fomentar el coneixement i l'interés dels Eng. Ind. per les entitats de caire social, assistencial o d'insersió laboral i per les tasques que s'hi desenvolupen.
  • Engrescar els Eng. Ind. sensibles als temes socials a fer tasques de voluntariat. L’experiència dels diferents companys que ja hi han participat  ens diu  que ells  són els primers beneficiats perquè  els seus coneixements de la societat on viuen augmenten i  senten la satisfacció de veure els resultats de la seva col·laboració.
  • Aportar la capacitat tècnica i de gestió, que l'experiència ens ha donat, a les entitats que ho demanin i ho necessitin. A tal fi i dintre d'aquesta Comissió s'ha creat el  Servei de Promoció del Voluntariat que compagina capacitats i experteses amb les peticions de les entitats.
  • Difondre l'aplicació de noves tecnologies per a resoldre els problemes operatius de les activitats pròpies de les entitats abans esmentades i promocionar l'aplicació dels avenços tecnològics que poden incidir molt directament en el benestar dels discapacitats en general.
  • Tractar, debatre i difondre  les pràctiques ètiques i les de responsabilitat social   empresarial.
  • Establir convenis de col·laboració de l'AEIC o el COEIC amb entitats socials quan això  afavoreixi  la missió de la Comissió.
  • Difondre les activitats i el pensament de la Comissió pels mitjans més adequats per aconseguir l'abast desitjat.

Inscripció per Enginyers Butlleta no enginyers

 

Enllaços d'interès

Presentació del Servei de Promoció del Voluntariat

Notícies del Servei de Promoció del Voluntariat

VII Informe FOESSA: exclusión i desarrollo social en España (2014)

Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

Generalitat de Catalunya: voluntariat

NACIONS UNIDES 2000: Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

NACIONS UNIDES 2015: Objectius de Desenvolupament Sostenible