L´objectiu general de la Comissió, és reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs dels enginyers i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l´Àrea Professional les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys.

Dins de l´estructura de l´organització, l´Àrea de Serveis és qui defineix, estudia, crea i gestiona els serveis necessaris per a facilitar als enginyers la seva pràctica professional. Apart de l'Àrea de Serveis, l'Àrea de Coneixement també dona suport a la Comissió per tal de dur a terme totes aquelles actuacions que es considerin necessàries.

La voluntat, tant de la Comissió d´Acció Professional, com del personal que li dóna suport és de continuar treballant per facilitar a l´enginyer del món del projecte la seva tasca diària.

Una de les actuacions de la Comissió d'Acció Professional és impulsar i coordinar subcomissions i grups de treball de diferents característiques amb l'objectiu de treballar temes d'interès professional per al col·lectiu d'enginyers industrials.

Grups de treball

Grups de treball en els que la Comissió d'Acció Professional participa:

Grup de Treball de Pèrits Judicials Grup de Treball Facility Management Grup de Treball Il·luminació

 Grup de Treball de Sorolls i Vibracions

Taules Consultives

Taules consultives en les que la Comissió d'Acció Professional participa:

TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de  l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats
TASCOM-Terrassa: Vol ser un marc permanent de trobada de les parts signants d’aquest conveni, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència de totes elles, en matèria d’activitats regulades per les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats
TAAC:  Taula de debat i seguiment de criteris d’interpretació de la normativa sobre accessibilitat en activitats aplicable a Catalunya
TID-PAU: Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció
TINSCI: Taula d'interpretació de la normativa de seguretat i contra incendis
TC-IE: Taula consultiva d’instal·lacions d’energia
TC-IF: Taula consultiva d'instal·lacions frigorífiques
TC-IG: Taula consultiva d'instal·lacions receptores de gas