L´objectiu general de la Comissió, és reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs dels enginyers i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions legals. Així com transmetre a l´Àrea Professional les necessitats de serveis detectades fruit de la pròpia activitat professional i de la relació amb altres companys.

Dins de l´estructura de l´organització, l´Àrea de Serveis és qui defineix, estudia, crea i gestiona els serveis necessaris per a facilitar als enginyers la seva pràctica professional. Apart de l'Àrea de Serveis, l'Àrea de Coneixement també dona suport a la Comissió per tal de dur a terme totes aquelles actuacions que es considerin necessàries.

La voluntat, tant de la Comissió d´Acció Professional, com del personal que li dóna suport és de continuar treballant per facilitar a l´enginyer del món del projecte la seva tasca diària.

Una de les actuacions de la Comissió d'Acció Professional és impulsar i coordinar subcomissions i grups de treball de diferents característiques amb l'objectiu de treballar temes d'interès professional per al col·lectiu d'enginyers industrials.

Subcomissions i Grups de treball

Subcomissions i grups de treball en els que la Comissió d'Acció Professional participa:

Subcomissió de Pèrits Judicials Grup de Treball Facility Management Grup de Treball Il·luminació

 Grup de Treball de Sorolls i Vibracions

Taules Consultives

Taules consultives en les que la Comissió d'Acció Professional participa:

TASCOM: Taula de debat i seguiment de criteris sobre les ordenances municipals de  l’Ajuntament de Barcelona d’aplicació al règim d’activitats
TASCOM-Terrassa: Vol ser un marc permanent de trobada de les parts signants d’aquest conveni, que permeti compartir els coneixements tècnics i l’experiència de totes elles, en matèria d’activitats regulades per les ordenances municipals d’aplicació al règim d’activitats
TAAC:  Taula de debat i seguiment de criteris d’interpretació de la normativa sobre accessibilitat en activitats aplicable a Catalunya
TID-PAU: Taula d'interpretació i desplegament dels plans d'autoprotecció
TINSCI: Taula d'interpretació de la normativa de seguretat i contra incendis
TC-IE: Taula consultiva d’instal·lacions d’energia
TC-IF: Taula consultiva d'instal·lacions frigorífiques
TC-IG: Taula consultiva d'instal·lacions receptores de gas