Grup de Treball Diagnòstic 4.0

Plana web

www.diagnostic40.com

Buttlleta d'inscripció

 

...

Butlleta d'inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea...

Objectius

Intercanvi de coneixement, d'experiències, i de bones pràctiques envers la gestió de la continuïtat a l’empresa.

Conscienciar a l’enginyer industrial i als diferents professionals d’empresa, fruit de l’entorn industrial, empresarial, i tot en un context...

Butlleta d'inscripció

Cal enviar la butlleta adjunta a comissions@coneixement.eic.cat.

Per a més informació pots posar-te en contacte amb l'Àrea de...

Butlleta d'inscripció

Butlleta d'inscripció

Butlleta d'inscripció

<p class="rteindent4"><a class="btn btn-primary" href="www.eic.cat/promocio\e_coneixement\docu/butlleta_GT_INTRALOGISTICA.docx ">Butlleta d'inscripció</a></p>

Butlleta d'inscripció

Butlleta d'inscripció

Concepte

Entenem la Indústria 4.0 com el marc en el que s’hibriden avui la innovació –pròpia o adoptada d’altres sectors− de diferents tecnologies de la producció, amb l’objectiu d’assolir majors nivells de qualitat de producte, flexibilitat de producció i eficiència...

La tecnologia BIM és qualsevol solució tecnològica que participa en la creació i gestió dels models BIM al llarg del cicle de vida de les construccions –planificació, disseny, construcció, ús, manteniment i deconstrucció-.
...

Som un grup d'enginyers i enginyeres socialment compromesos que volem contribuir de manera activa al rellançament de la indústria a Catalunya.  La nostra visió es fer dels enginyers/res el col·lectiu professional de referència en el procés de recuperació del nostre teixit...

El mes de març de l’any 2011, un grup d’enginyers industrials aficionats al món ferroviari i al modelisme en particular, consoliden, dins del marc de la Comissió de Cultura de l’Associació dels Enginyers Industrials de Catalunya, el projecte ENGITREN amb la seva presentació...

Grup de treball EIC Digital

 

L’entrada en vigor obligatòria de les normes comunitàries; d’una banda directives europees derivades del Winter Package 2016, i per altra de l'atribució de noves competències al regulador: la Comissió Nacional dels Mercats i del Competència (CNMC) entre les mes actuals,...

Actualment la funció bàsica del grup es centra en l’anàlisi i estudi, de tècniques, equips, procediments, reglamentacions i costos, que permetin als professionals de l’enginyeria conèixer les millors pràctiques sobre la qualitat del subministrament elèctric, l’òptim POWER QUALITY

El...

El subministrament d’energia elèctrica es configura avui com un servei d’interès econòmic general, essencial per la bona marxa de l’activitat humana, econòmica i industrial. La societat moderna és conscient dels perjudicis que ocasiona una mala Qualitat de Subministrament.

El grup de...

Està integrat per enginyers de l'Administració i de la Universitat i per consultors acústics i enginyers projectistes.

El responsable del grup és en Manuel Casas.

Objectius

Oferir eines útils...

Som:

Un grup de professionals, tant enginyers de tots els camps com d'altres, provinents del món industrial i de l'universitari, que ens hem constituït com a un grup de treball dins la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica. Tots venim a títol...

Com a resultat de la posada en funcionament del nou Reglament de Pèrits Judicials del COEIC es va crear la Subcomissió de Pèrits Judicials, ara Grup de Treball, impulsada per les Comissions de Seguretat i d’Acció Professional, que depèn d’aquesta última i està formada per...

La Comissió de Relacions amb les Escoles d’Enginyeria i les Universitats neix al 2008 amb el interès de treballar conjuntament en els àmbits acadèmic, professional, social i cultural, tot integrant-los en els seus objectius.

Entre els temes de debat...

Dins del col·lectiu d’enginyers industrials hi ha un grup (que pot representar un 25% aproximadament del total d'associats o col·legiats), que està format per persones en situació laboral de jubilació o pre-jubilació, en molts casos no voluntària, amb unes capacitats i experiències acumulades i...

La Comissió de Tecnologies Alimentàries és un grup pluridisciplinari, creat en el sí del Col.legi d'Enginyers i integrat per professionals de la indústria alimentaria, amb formacions i especialitats diverses: enginyers agrònoms, enginyers tècnics,químics, farmacèutics, veterinaris,...

Després d’un temps d’estar parada, la comissió ha tornat a endegar-se amb l’objectiu de reforçar la figura de l’enginyer en el camp de l’urbanisme, incidint en els sectors relacionats amb la temàtica de la comissió com els serveis urbans, els aspectes ambientals, el...

L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i el Deutsche Gesellschat für Nachhaltiges Bauen / Consell Alemany de l’Edificació Sostenible, han subscrit un Acord de Cooperació General per la promoció de la construcció sostenible. El DGNB ha desenvolupat un...

Creiem que les persones són l´actiu més important de les empreses. (La resta es compra amb diners). La Nova Cultura Empresarial ens ensenya a aprofitar el potencial productiu de les persones. (No hi ha futur per l´empresa que no ho té en compte). La globalització ens obliga a ser més innovadors...

La subcomissió es va crear el 21 de setembre de 1995 i està en funcionament des del 13 de novembre de 1995. Està composada basicament per:

  • Tècnics de qualitat (directors de qualitat / medi ambient)
  • Certificadors de qualitat
  • Consultors de qualitat i gestió d´...

La subcomissió de Pàgines Web i Xarxes Informàtiques vol apropar Internet i les Xarxes Informàtiques a la gestió empresarial. Vol promoure l´aplicació de les Noves Tecnologies en la Direcció i Gestió de les Empreses. Vol també donar suport a les altres subcomissions, per tal de potenciar la...

Subcomissió Marqueting La Subcomissió de Marketing és un nou grup de treball constituït el passat octubre dins de la Comissió de Gestió Empresarial. La direcció general d’una empresa, quan opera en un mercat competitiu, sigui quin sigui el sector, ha de contemplar el marketing com un dels...

El GT de Logística forma part de la Comissió de Gestió Empresarial i està integrada per professionals, principalment enginyers industrials, vinculats amb la “Logística Integral”.

La seva tasca principal és difondre les novetats tecnològiques i...

La Subcomisió d'Internacionalització està integrada per un grup de professionals, enginyers i altres especialitats, interessats en la aquest camp. És una subcomissió de recent creació.

Objectius

Aquesta Subcomissió té com a objectius: Promoure i ajudar en el procés d’...

La Subcomissió de Gestió de la Innovació està integrada per un grup de professionals, enginyers i altres especialitats, interessats en la innovació. La innovació, i la seva correcta gestió i encoratjament són imprescindibles pel progrès de l'activitat econòmica i de la societat en general....

Les activitats del GT de Plans d´Emergència tenen com a objectiu final prestigiar i potenciar la figura de l´enginyer industrial com a perfil idoni per a la coordinació d´emergències, atès que habitualment es necessita un conjunt de coneixements tècnics barrejats amb aptituds...

La Subcomissió de Prevenció d’Incendis forma part de la Comissió de Seguretat i està constituïda per un grup d’enginyers i d’altres professionals amb activitats definides i focalitzades envers l’actualització contínua de totes les informacions que tenen a veure amb l’ordenació...

La Comissió de Canvi Climàtic i Economia Circular s'enquadra en el grup de les comissions tècniques dels Enginyers Industrials de Catalunya. Està formada per professionals de diferents àmbits i amb una clara vocació de compartir coneixements i experiències en l'àmbit de l...

La Subcomissió d’Indústries Ferroviàries té com a prioritat impulsar l’anàlisi del sector ferroviari a Catalunya sota la perspectiva empresarial, associativa i acadèmica.

Objectius

- Incidir en els Plans de Mobilitat i Transports que...

El Grup de Treball d'Automoció pretén treballar el sector de l'automoció des dels vessants: - Tècnic - Industrial - Esportiu

Objectius

- Ser un referent social, aportant un coneixement tecnològic de nivell. 
- Estar al...

El sector aeroespacial català es un sector estratègic per el futur del nostre país. Sector industrial amb forta component d´R+D, d'alt valor afegit i excel·lent sortida professional per els nostres enginyers.

Objectius

La missió del GT d'...

Comissió Estratègica

La Comissió Delegada de Cooperació Estratègica neix amb l’objectiu  d’analitzar la crisi actual i establir perspectives i propostes per a fer front a aquest canvi d’escenari pel que estem passant. La reflexió estratègica sobre la crisi, endegada per aquesta...

Acte de presentanció dels Esports Intercol·legials

 
Acte de cloenda de la 1ª edició del Campeonat d'Esports Intercol.legials    Mira les fotografies!
 
Resultats del Campeonat
 
Taula de Guanyadors

 

Comissio Esport


L´objectiu de la comissió d´esports es fomentar la participació de la massa social en activitats esportives com una activitat lúdica que fomenti a cohesió entre els socis. 
Buscar formules de participació que fomentin la participació...

Temes d'interès

El Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima preveu per a l'any 2030 una potència total instal·lada en el sector elèctric de 157 GW, dels quals 50 GW seran energia eòlica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW cicles combinats de gas; 16 GW hidràulica; 8 GW...

Temes d'interès

Els temes més rellevants a abordar seran:

  • L’eliminació del carbó com a combustible per a la generació d’energia elèctrica
  • La futura possible reducció de la utilització de gas natural com a combustible
  • La utilització...

La Coral dels Enginyers va començar a fer camí en el món del cant coral al mes de setembre de 1999 a proposta d’un grup de membres de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya, que la Comissió de Cultura de seguida acollí.
Des de llavors, la Coral ha treballat i interpretat...

 

Comissió de Cultura

 

Fa més de 25 anys que es va crear la Comissió de Cultura i, des d´aleshores, ha vingut oferint servei al conjunt de col.legiats en l´àmbit de la cultura, entesa aquesta, en el sentit més ampli.
Voldriem destacar en aquesta...

Cooperació DGNB - AEIC

L’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya i el  Deutsche Gesellschat für Nachhaltiges Bauen / Consell Alemany de l’Edificació Sostenible, han subscrit un Acord de Cooperació General per la promoció de la construcció sostenible....

Constituït l'any 2009, aquest grup de treball és un marc permanent de trobada de les parts que la integren, que permet compartir els coneixements tècnics i l’experiència en matèria d’instal·lacions d’il·luminació. Es reuneix un o dos cops al trimestre i està format per enginyers col·legiats i...

La Comissió de Gestió Empresarial de l´Associació d´Enginyers Industrials de Catalunya té per objectius fonamentals, investigar, difondre i promoure:
Les diverses tècniques de gestió empresarial més avançades en totes les àrees i processos de l´empresa i en tots els...

Comissió d'Acció social

Als Enginyers en general i als Industrials en particular, com a qualsevol altre professional, la societat ens ha donat una formació i uns coneixements que no només hem d’utilitzar en l'àmbit professional, sinó que en part l'hauríem de retornar en la millora de...

La Comissió de Seguretat es va construir el 20 de desembre de 1982 a l'absorbir l´Agrupació Catalana de Tècnics i Experts en Seguretat (ACTES) que, inicialment, constava de 150 membres dels quals aproximadament el 50% eren enginyers superiors.
La Comissió de Seguretat es...

Comissió de Formació

La Comissió de Formació ha d’orientar els seus esforços a contribuir al reciclatge i a l’actualització de coneixements en àmbits propis de la pràctica professional dels enginyers,en tots els seus vessants, tècnics i de gestió, així com a col·laborar amb...

Com a president de la Comissió de Política Industrial, em plau donar-vos la benvinguda per si esteu interessats a participar de les activitats d'aquesta Comissió, en el ben entès de que, en el meu parer, el que puguem arribar a fer, dependrà, en bona part, del que nosaltres...

Definició de Facility Management

El Facility Management (FM) consisteix en la gestió dels recursos materials i dels serveis de suport necessaris pel desenvolupament de les activitats d’una empresa o organització, singularment la gestió dels immobles i les...

Comissió de Noves Iniciatives

La Comissió de Noves Iniciatives es va crear l´any 2002 amb la intenció d´aglutinar als enginyers més joves del col.legi i l´associació. La Comissió es presenta com una eina de treball per aconseguir més participació dels joves i millores i canvis que...

La Comissió de Packaging va ser impulsada per un grup de companys del sector de l'enginyeria de l'envàs, embalatge i els processos d'envasar i aconduïment.

Objectius

Donar suport a les iniciatives en formació d'enginyers...

Aquesta comissió està integrada per professionals de diferents àmbits (universitari, empresarial, etc), relacionats tots ells amb la indústria química. Conscients de la mancade representació institucional, aquesta comissió pretén ser un referent per a tots els enginyers que...

(Comissió Indústria 4.0)

        english2.jpg...

La Comissió de Gerència de Riscos (G.R.), a l’igual que la Comissió de Seguretat, es va constituir el 20 de desembre de 1982 a l’incorporar-se com comissió tècnica de l’Agrupació Catalana de Tècnics i Experts en Seguretat (Actes) la qual, inicialment comptava amb 150 membres...

L’entorn actual de l’energia, com a bé escàs, és un entorn de canvi,  impulsat per el entorn econòmic, l’aparició de noves tecnologies renovables competitives, els canvis en els mercats energètics, les noves demandes dels usuaris i els requeriments del canvi climàtic als que cal fer front...

L’existència d’una Comissió de Construcció, Urbanisme i Infraestructures ha d’encaixar-se dins el conjunt de les Comissions existents en el si del Col·legi.

Aquesta hauria de dur a terme totes aquelles activitats que d’una forma o d’una altra tinguin a veure amb la construcció i les...

La Comissió de Societat Digital - Tecnologies de la Informació i la Comunicació està formada per professionals, majoritàriament enginyers industrials, amb una clara vocació per intercanviar opinions i difondre-les al voltant de l’ús de les noves tecnologies TIC aplicades a l’...

El GT de Prevenció de Riscos Laborals treballa sobre aquesta disciplina des de la seva creació l'any 1995 organitzant jornades, esdeveniments i fent reunions periòdiques en les que es convoquen els professionals que s'han apuntat a la subcomissió, en aquestes reunions es...

Aquesta subcomissió va dirigida a a tots els professionals de l'enginyeria que desenvolupen el seu treball en el sector assegurador.Generalment realitzant alguna de les següents funcions:

Gerència de Riscos

Desenvolupa la...

La Comissió de Mobilitat, dins el marc estatuari del Col·legi d´Enginyers Industrials de Catalunya, reuneix tècnics i experts en els sectors del transport i la mobilitat de forma periòdica. Es debaten temes d´actualitat, organitzen jornades d´interès per al col·lectiu , i, en...

Es la comissió formada per un grup de companys que, a més de compartir l'experiència de treballar en les administracions públiques, tenim la inquietud de superació per oferir un millor servei als companys i a la societat.

Les Juntes han aprovat la...

Som:

Un grup d'enginyers interessats en l’evolució de l’economia i els negocis a la Xina que ens hem constituït com a un grup de treball, de la Comissió de Política Industrial i Innovació Tecnològica, per tal de potenciar el networking entre els companys del nostre...

Temes d'interès

Les energies renovables representaran en el pròxim futur un paper fonamental en la producció i utilització de l'energia, tant per a la generació d'electricitat com a vector energètic, com per al seu ús directe en tots els sectors, domèstic, terciari i industrial....

L´objectiu general de la Comissió, és reforçar les relacions amb les administracions receptores dels treballs dels enginyers i amb altres institucions relacionades per incrementar la presència en les institucions i la intervenció en la generació de normativa i disposicions...

Un aspecte específic de l’ús energètic és la gestió energètica, aspecte complementari vinculat i indestriable del coneixement de les millors tecnologies disponibles. La gestió energètica és un dels pilars estratègics de les empreses, ha passat de ser un tema de l'especialista gestor energètic a...